Fundacja imienia ks. Janusza Stanisława Pasierba

Fundacja im.ks.Janusza St.Pasierba została ustanowiona przez grono przyjaciół księdza i trzy instytucje z którymi ks. Pasierb był związany przez wiele lat. Są wśród nich: ks.arcybiskup Henryk Muszyński, ks.dr Wiesław Niewęgłowski, ks.dr Wiesław Mering, prof.med. Jerzy Dymecki, Piotr Wojciechowski i Prezes Fundacji P. Maria Wilczek. Natomiast instytucje, które weszly w sklad Fundacji to: Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, Uniwersytet   Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie i Rektor Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Dla wszystkich tych ludzi ks. Pasierb byl nie tylko przyjacielem, ale też niekwestionowanym autorytetem i wzorem osobowym.

Fundacja powstala ( zostala zarejestrowana ) w dn.8.grudnia 1998 roku, a jej siedzibą  stał się budynek Rektoratu Duszpasterstwa Środowisk  Twóczych przy Placu Teatralnym 18 w Warszawie.

Celem Fundacji jest m.in.:

Promowanie twórczosci ks. Pasierba, w tym.: przyznawanie nagród maturzystom, laureatom olimpiad i konkursów za prace związane z twórczością ks. Pasierba

Promowanie twórczych, młodych, utalentowanych historyków sztuki, a także poetów i twórców innych krótkich form literackich, których twórczość jest świadectwem chrześcijańskiej inspiracji. Jedną z form tej promocji jest przyznawanie nagród i wyróżnień przedstawicielom wymienionych dziedzin a także przyznawanie stypendiów studentom i mlodym pracownikom historii sztuki sakralnej

Organizowanie spotkan autorskich i dyskusyjnych, ogłaszanie konkursów